Latin neve: Bromus mollis

Termés: A toklászos szem 6-8,5 mm hosszú, tojásdad alakú. A háti toklász sárgászöld, puhán szőrös. Szálkája legfeljebb 1 mm-rel a csúcsa alatt ered, valamivel rövidebb a toklásznál. A hasi toklász rövidebb, keskeny, pillás gerincű.

Kifejlett növény: Egyéves, közepes termetű, alul lekönyöklő, bokros növény. A levél lemeze és hüvelye szőrös. Az alsó pelyva 3-5, a felső 7-9 erű. A belső toklász kisebb. A buga felálló, tömött és rövid, alsó ágai is rövidek. A füzérke hosszúkás tojásdad alakú, a toklász érdes szőrű vagy kopaszodó.

Elterjedés: Az országban mindenütt előfordul, réteken, táblaszéleken, elsősorban ültetvényekben, de a nem művelt területeken is. A szárazabb talajokon nő, szénája kevés értékű. A bolygatott területeken telepszik meg, s az értékesebb növények kipusztulását sietteti. Szántókon egyedül a pillangósokban lehet jelentősebb.