Latin neve: Stenactis annua Nees

Termés: A kaszat apró, 1-1,2 mm, keskeny, hosszúkás, összenyomott, a tövénél széles talpgyűrű. Csúcsa lekerekített, oldalai élesek, világosbarna, ritka, rányomottan szőrös. A bóbita ülő, hossza a kaszat kétszerese, szőrei két sorban állnak.

Csíranövény: A sziklevelek aprók, 1-2 mm átmérőjűek, kerekdedek, apró nyelűek. Az első lomblevelek kerekdedek, nyelesek, ritkásan durva szőrösek. A későbbi levelek fordított tojásdad alakúak, hegyesek, fűrészfogasak a szélükön és hosszan nyélbe keskenyedők, szőrösek.

Kifejlett növény: Egyéves vagy évelő, felálló szárú, közepes termetű vagy magas, ritkásan szőrös, felül elágazó növény. Az alsó levelek széles tojásdadok, hegyesek, lassan nyélbe keskenyedők, távol fűrészfogasak. Szárlevelei ülők, keskeny lándzsásak, ép szélűek. A fészkek bogernyőben állnak. A sugárvirágok kékesek vagy lilák, keskenyek, több sorban állnak. A fészekpikkelyek gyengén szőrösek.

 

Elterjedés: Gyepekben, nem művelt területeken, vagy rosszul művelt ültetvényekben található, a mechanikai művelés hiányára utal a jelenléte.