Latin neve: Thlaspi perfoliatum

Termés: Becőkéje kicsi (4-6 mm), visszás szív alakú, a csúcsöböl szélesebb, a hártyás szegély a töve felé keskenyedő. Magvai oválisak, összenyomottak, finoman érdesek, vörösbarna vagy narancsszínűek, nyáron alig kelnek.

 

Csíranövény: A sziklevelek kerekdedek, átmérőjük kb. 5 mm, hosszabb nyelűek, ékvállúak. csúcsuk felé néha kissé keskenyebbek, s a csúcs lekerekített, vagy enyhén benyomott. Az első levelek tojásdad alakúak, hosszú nyélbe keskenyedők, s kékesen deresedők. A következő levelek is még tojásdadok, hosszú nyelűek, szélükön enyhén, ritkán fogazottak, csúcsuk is hegyesedő.

 

Kifejlett növény: Egyéves, kis termetű, ált. egyszerű szárú növény, mely kopasz, kékes-zöldes. Levelei alul a tőlevélrózsában nyelesek, tojásdad alakúak, épek vagy ritkán fogazottak. Szárlevelei szíves vagy szíves nyilas vállal szárölelők, ép szélűek vagy ritkán fogazottak, szélesebb tojásdad alakúak. Virágai fehérek.

 

Elterjedés: Kora tavasszal sokfelé gyakori, elsősorban a nem művelt területeken, évelő pillangósokban, ültetvényekben, gyepekben fordulhat elő. A szántókon jelenleg lényegesen ritkább az előfordulása.