Latin neve: Kickxia elatine

Termés: A 3-5 mm hosszú tok majdnem gömbölyű, vékony falú, csúcsa kicsípett. A mag mélyen recés hálózatú.

Csíranövény: A sziklevél alatti szárrész vékony, apró szőrökkel borított. A sziklevelek majdnem kerekdedek, csúcsukon kicsípettek, hosszú nyelűek, mirigyszőrösek. Az első levelek átellenesek, ép szélűek, tojásdad alakúak, csúcsukon hegyesek, alapjuknál kissé szívesek, rövid nyelűek.

Kifejlett növény: Egyéves, földön heverő, elágazó szárú, szőrös, mirigyes növény. Szárlevelei nyelesek, tojásdadok, vállukon dárdásan kihegyezettek. A virágkocsány hosszú, ± kopasz. Halványsárga sarkantyús virágai magánosan állnak, a sarkantyú egyenes. A kénsárga alsó ajak belül lilás, a csészecimpák szálaslándzsásak.

Elterjedés: A Dunántúlon és az Alföldön gyakoribb előfordulású növény. Kapás kultúrákban, tarlókon él meg. Mészkedvelő, a meleg, száraz agyag-, lösz- vagy homoktalajok a megfelelőek számára. Csak a talaj jelentős felmelegedése után csírázik.