Latin neve: Anthriscus cerefolium

Termés: Az ikerkaszat termés szálas hosszúkás, 8-10 mm hosszú, csőre 2 mm, serteszőrös, vagy kopasz. A félkaszat szálas hengeres, néha tompán négyszögletes, alig lapított.

Csíranövény: A sziklevélalatti rész 8-10 mm, kissé szennyes kékes színű. A sziklevelek szálasak, csúcsukon hegyesek, 15-18 mm hosszúak, 2 mm szélesek, s fokozatosan keskenyednek el a mintegy 10 mm hosszú nyélbe. Az első levél körvonalaiban széles tojásdad alakú, hármasan osztott, szeldelt. A levélkék is hármasan osztottak, ékalakúak, a levélkék csúcsi foga nagyobb. A második levél az elsőhöz hasonlít, szárnyasan szeldelt. A levelek rövid, elálló, fehéres szőröket viselnek, a csúcsukon az utolsó fog apró töviskét.

Kifejlett növény: Egyéves, elágazó, hengeres szárú, laza növény. Levelei többszörösen szeldeltek, világos zöldek, füszeres illatúak. Az ernyők 2-6 sugarúak, a gallérlevél rendszerint hiányzik. A gallérkalevelek hegyesek, szálaslándzsásak, számuk 1-4.

Elterjedés: Mindenütt elterjedt, de az Alföldön, főleg az akácosokban gyakori. Elsősorban a homokos, árnyékos helyek kedvelője. Szőlőkben, gyümölcsösökben előfordulhat.