Latin neve: Verbena officialis

Termés: Négy makkocskára esik szét, egy résztermés 1,5-2 mm, pálcika alakú. A háti oldal enyhén ívelt, öt hosszanti érrel, barna, gyengén fényes, a hasi oldal sűrűn fehéres bibircses

Csíranövény: A sziklevelek tojásdad alakúak, az alapjuknál kiszélesedők, a csúcsukon tompák, 3,5-5 mm hosszúak, 2,5-3 mm szélesek, a nyél a lemez hosszával egyezik meg. Erezete jól kivehető. Az első levelek átellenesen állnak, tojásdadok, a széleiken fűrészfogasak, hosszú, széles nyélbe keskenyedők, s mindenütt sok egyszerű és mirigyszőrrel borított. a következő pár levél nagyobb, a fűrészfogak is mélyebbek. A sziklevél feletti szárrész is szőrös.

Kifejlett növény: Évelő, felálló, négyélű szárú, elágazó, közepes termetű, apró szőröktől érdes növény. Ágai és levelei átellenesek. Levelei egyszerűen szárnyasan osztottak vagy szeldeltek, háromhasábúak, nyelesek, felül ülők, fűrészfogasak. Apró, kétoldalian részarányos, kétajkú, pirosló virágai füzérekben állnak, a murvalevelek épek, lándzsásak.

Elterjedés: Nedves helyeken, kertekben, gyümölcsösökben, öntözött vetésekben fordul elő.