Latin neve: Veronica arvensis

Termés: A toktermés hosszúkás, a csúcsán szív alakú, a kicsípésből a bibe kiáll. A tojásdad alakú mag apró, 1 mm, lapos, kerekített szélű, a pereme kidomborodó.

Csíranövény: A sziklevélalatti rész aprón szőrös, néha vöröses színeződésű. A sziklevelek aprók, 3-5 mm hosszúak, 2-4 mm szélesek, lekerekített csúcsúak, kissé kicsípettek, háromszög, rombusz alakúak. A nyél rövid, alul ritkásan szőrözött. Az első levelek tojásdad alakúak, alapjuknál lekerekítettek, háromfogúak, a középső fog nagy és lekerekített, a két oldalsó jóval kisebb. A következő levelek szélén 2-3 fogat találunk, alapjuknál kissé szívesek, s minden levél elálló szőrökkel borított, melyek a legsűrűbben a levélnyélen állnak.

Kifejlett növény: Egyéves, apró, egyszerű vagy ágas, felemelkedő szárú, szőrös növény. Levelei tojásdadok, ülők, csipkés szélűek, tompa csúcsúak, átellenesek. Murvalevelei keskenylándzsásak, hegyesek. A virágkocsány rövid, azúrkék pártájú virága csaknem ülő, a négy csészelevél hosszabb a toknál.

Elterjedés: Szántókon, kertekben, parlagokon mindenütt megtalálható.