Latin neve: Lepidium campestre

Termés: A becőke 5 mm, széles tojásdad alakú, alsó felén erőses kidomborodó, körben, de főleg a csúcsa felé szárnyas szegélyű, belső oldalán kissé homorú.

Csíranövény: A sziklevelek rövid széles oválisak, majdnem kerekdedek, 7-8 mm hosszúak, 5-6 mm szélesek, a csúcsukon szélesen lekerekítettek, alapjuk felé keskenyedők, a széles levélnyél 3-4 mm hosszú. Az első levelek átellenesek, majdnem kerekdedek, az alapjuknál ék alakúak, csúcsukon lekerekítettek, aszimmetrikusak, a nyél egyik oldalán a lemez fokozatosabban keskenyedik el, mint a másik oldal. A levelek széleiken hullámosak, a levélnyél széles, hossza megegyezik a lemez hosszával. A következő levelek szórtak, de összességükben tőlevélrózsát alkotnak. Az összes levél apró, rövid szőrökkel borított.

Kifejlett növény: Egyéves, felül elágazó szárú, dúsan leveles, felálló, sűrűn pelyhes növény. Tőlevelei nyelesek, keskeny tojásdad alakúak, alul karéjosak. Szárlevelei keskeny lándzsásak, nyilas vállal ülők. Fehér virágai az ágak csúcsain fürtben állnak.

Elterjedés: Elsősorban a nem művelt területeken, táblák szélein, utak mentén, a mezsgyéken terem, a száraz, jó táperőben lévő területeken. Csak a rosszul művelt gabonában és tarlóján fordulhat elő.