Latin neve: Sisymbrium orientale Tom.

Termés: A hosszú becő (4-10 cm) a kocsánytól ± merőlegesen eláll. A bibeszál 1-2 mm, bunkósan megvastagodott. A mag keskenyebb, laposabb, sárgás színű.

Csíranövény: A sziklevelek széles tojásdad alakúak, csúcsuk szélesen lekerekítettek, 5-6 mm hosszúak, a nyél is hasonló hosszúságú. Az első levél közel kerekded alakú, ék vállú, nyeles. a második levél nagyobb, széles tojásdad, a szélein apró fogas. A levélnyél kékes vöröses elszíneződésű lehet.

Kifejlett növény: Egyéves, magas, terpedt hengeres szárú, szőrös növény. Tőlevelei és alsó szárlevelei hosszú nyelűek, szárnyasak, kacúrosan szeldeltek. A csúcsi szelet nagyobb, ± háromszög alakú. Felső levelei keskeny szálas lándzsásak, általában hosszú, dárdás vállúak. Sárga virágai fürtben állnak. A kocsány a becőhöz képest rövid, kb. azonos vastagságú.

Elterjedés: Elsősorban a homoktalajokon nő, a ruderáliák mellett a kalászosokban és a pillangósokban fordulhat elő.