latin neve: Sisymbrium altissium

Termés: Éréskor a becő is elálló, 50-100 mm hosszú, olyan vastag, mint a kocsány. A kopácsok boltozatos gerincesek, a bibeszál igen rövid, 0,5 mm. Az apró mag széles elliptikus, tompán négyszögletű, sárgásbarna, sima, fényes.

Csíranövény: A sziklevelek tojásdadok, vagy majdnem kerekdedek, 3,5-4-5 mm hosszúak, 2,5-3-4 mm szélesek, a csúcsukon szélesen lekerekítettek, néha kissé kicsípettek, gyorsan keskenyednek el a 3-5 mm-es nyélbe. Az első levelek szórtan állnak, de majdnem egy időben jelennek meg, tojásdad alakúak, csúcsukon tompák, 5-9 mm hosszúak, 2,5-4,5 mm szélesek, a széleiken gyengén szögletesek, vagy határozatlanul tompa fogasak. A levélnyél hosszú. Ritkán egyszerű szőrökkel borítottak. A következő levelek hosszúkásak, a széleiken fogazottak vagy szögletesek, hullámosak. A szárnyasan osztott levelek is gyorsan megjelennek.

Kifejett növény: Egyéves, közepes termetű, felálló, ágas szárú, terpedt, alul szőrös növény. Tőlevelei rövid nyelűek, szárnyasan hasadtak, osztottak. A szeletek alul lefelé hajlanak. Szárlevelei szárnyasan tövig szeldeltek. Sárga virágai laza, rövid kocsányú fürtben állnak. A csészelevelek virágzáskor vízszintesen elállók.

Elterjedés: Elsősorban tápanyagokban gazdag, száraz, homokos talajokon gyakori, a nem művelt területeken jelentős. A kalászosokban előfordul.