Latin neve: Sonchus arvensis

Termés: A kaszat hosszúkás, 2,5-3,5 mm, mindkét lapján öt éles egyenlő vastag hosszborda található, sötétbarna színű. A bóbita mintegy háromszor olyan hosszú, mint a kaszat, fehér, puha, könnyen lehulló szőrökből áll

Csíranövény: A sziklevelek rövid elliptikusak, s csúcsukon alig észrevehető apró bemélyedéssel, nyelük rövid. Az első levél hosszúkás, fordított tojásdad, felül kiszélesedő, a csúcsán szélesen lekerekített, alul fokozatosan keskenyszárnyas nyélbe keskenyedik, szélein apró, lefelé irányuló hegyes fogak találhatók, melyek a levél alsó részén jelentősebbek. A második levél hasonló, de kicsípetten fogazott, nagyobb számú és nagyobb fogakkal, kopasz, fényes zöld. A következő levelek serteszőrösek, egyenlőtlenül kicsípetten fogasak a széleiken.

Kifejlett növény: Évelő, magas, felálló, belül üres, bordás szárú, felül mirigyszőrös növény. Tejnedvet tartalmaz. Levelei keskeny hosszúkás lándzsásak, szélesen, öblösen karéjosak vagy hasadtak, osztottak, aprón fogazottak. Levelei kopaszok, kissé merevek, alapjuk felé keskenyedők, a szárlevelek lekerekített vállal szárölelők. Sárga virágú fészkei szártetőző álernyős virágzatban állnak. A virágzat mirigyszőrös.