Latin neve: Sonchus oleraceus

Termés: A kaszat visszáslándzsás, sárgás barna, 3 mm, lapjain 3 hosszanti borda található. Kaszattermésének felülete a bordák között kereszt bibircses, ami a termésnek, gyenge fényt ad. A bóbita mintegy háromszor olyan hosszú, mint a kaszat, fehér, puha, könnyen lehulló szőrökből áll.

Csíranövény: A sziklevélalatti szárrész gyakran kékes vöröses, fénytelen. A sziklevelek oválisak vagy megnyúlt fordított tojásdadok, a nyél rövid, széles, szürkészöld. Az első levél kerekded, fordított tojás alakú, lekerekített csúcsú, a szélein elmosódottan szögletes, a szögletek csúcsán apró, ritkás tövises szálkákkal. Alul a levél hirtelen ék alakban keskenyedik el a hosszú 20-30 mm hosszú nyélbe. A második levél hasonló, de nagyobb, a szélein szálkásan fogazott.

Kifejlett növény: Egyéves, magas, csöves, vastag szárú, ágas, kopasz növény, mely tejnedvet tartalmaz. Alsó levelei szárnyas nyelűek, épek vagy szeldeltek, ± tompa csúcsúak, fogasak. Szárlevelei nyilas vállal szárölelők, a levelek végső szelete dárda vagy háromszög alakú. A levél állománya viszonylag puha. Sárga virágú fészkei álernyőben állnak.

 

Elterjedés: Nálunk az egyik legközönségesebb nyárutói gyomnövény, csak a talaj felmelegedése után csírázik. Minden talajon előfordul, de a laza, száraz homokon csak szálanként található.