Latin neve: Bidens tripartita

Termés: A kaszattermés lapos, széles tojásdad, lekerekített csúcsán 2-3 szálka van, szálka nélkül 3-7 mm hosszú. Hátoldala enyhén gerinces. A szálkákon és a kaszat szélein lefelé álló apró fogak vannak.

Csíranövény: A sziklevélalatti rész jól fejlett. A sziklevelek keskeny tojásdad alakúak, hosszúkásak, 12-15 mm hosszúak, 6-8 mm szélesek, a nyél jóval rövidebb a lemeznél. Az első levelek hosszúkás tojásdadok, ép szélűek, rövid nyelűek. A következő levelek nagyobbak, hármasan osztottak, a csúcsi levélke megnyúlt, bemetszett fogas, az oldalsó levélkék fogai sokkal kisebbek. A levelek szélein apró szőrök állnak, a fonákon, a levélnyélen és a száron a szőrök hosszabbak.

Kifejlett növény: Egyéves, közepes, nagy termetű, elágazó, felálló szárú, általában kopasz növény. Szára pirosló. Levelei nyelesek, három (öt) osztatúak vagy szeldeltek. A levélszeletek hosszúkás lándzsásak, hegyesek, fűrészfogasak. A fészkek felállók, a külső fészekpikkelyek lomblevélszerűek. A virágok barnássárgák, a nyelves virágok hiányoznak.

Elterjedés: Magasabb vízállású, nedvesebb helyeken található, árkokban, mocsaras helyeken.