Latin neve: Tragopogon dubius

Termés: A kaszat 10-12 mm, a csőrrel együtt 26-30 mm, keskeny orsó alakú, kissé görbült, bordázott, a termésen a csúcs felé álló pikkelysorok vannak. Sárgásbarna, a bóbita mintegy 20 mm, sárgás, pelyhes szőrökkel.

Csíranövény: A sziklevelek hossza változó, 30-40 mm-től kezdve elérhetik a 100 mm-t is, s mindössze 1-1,5 mm szélesek, fonál alakúak, hegyesek. Az első levelek is keskeny hosszúkásak, a széleiken alig észrevehető fogakkal, alul a főér és a két pár oldalér kidomborodik. A levelek kopaszok vagy szórtan apró szőrösek a a lemez szélein és alul a középső ér mentén. A csíranövény tejnedvet tartalmaz.

Kifejlett növény: Kétéves, magas, felálló, ágas szárú növény. Szálas levelei alul kiszélesedők, kopaszok, ép szélűek, párhuzamos erűek, hónaljuk pókhálós. Magános fészkei alatt a kocsány kiszélesedő, belül üreges. A fészekpikkelyek egy sorban állnak, hosszabbak a virágoknál, lándzsásak, kihegyezettek. Virágai kénsárgák.

 

Elterjedés: Száraz, tápanyagokban gazdag homokos és laza vályogtalajokon mindenütt közönséges a nem művelt területeken. Az utóbbi években következetesen az ültetvényekben jelenik meg.