Latin neve: Hyoscyamus niger

Termés: Toktermése 1,5-2 cm, barna, korsó alakú, kétrekeszű, sokmagvú, kupakkal nyílik. A mag apró, majdnem kerekded, szürkésbarna, lapos, éles, koncentrikusan álló bibircsekkel.

Csíranövény: A sziklevélalatti szárrész nagyon gyengén fejlett. A sziklevelek keskeny lándzsásak, 8-10 mm hosszúak, 2,5-3,5 mm szélesek, alapjuk felé keskenyedők. A nyél 3-5 mm. az első levelek szórtan állnak. Az első levél tojásdad alakú, csúcsán tompa, alapjánál kissé szélesebb, s rendszerint kissé kékes levélnyélbe keskenyedő. A második levél széle már hullámos. A következő levelek hasonlóak, de jóval nagyobbak. A levelek nyele szőrös, gyakran kékes. Az erezet a levél fonák részén jobban kivehető, az oldalsó erek a levél szélén felfelé hajlanak. A csíranövény kellemetlen szagú.

Kifejlett növény: Egy vagy kétéves, közepesen magas, csöves, felálló szárú, enyvesen bozontos növény. Tojásdad levelei karéjosak vagy kanyargós élűek, a felsők ülők, az alsók szárnyas nyelűek. Rövid kocsányú, piszkos halványsárga színű, lila erezetű virágai nagyok, a torok bíbor-ibolya színű.

 

Elterjedés: Szántóterületeken ritkább, a kapásokban csak az egyéves alakja él meg. Trágyázott helyeken, utak mentén, parlagokon gyakoribb.