Latin neve: Rorippa austriaca

Termés: Hosszú, vékony kocsányon kicsi (1,5-3 mm ), gömbölyű becőke ül. A bibeszál ± azonos hosszú a becőkével. Mindegyik félben 6-12 világosbarna, ovális mag található, melyek felülete finoman hálózatos, fénylő.

Csíranövény: A sziklevelek ± kerekdedek vagy széles tojásdad alakúak, hosszú nyelűek, ékvállúak, szélesen lekerekített csúcsúak. Az első levél hosszú nyelű, nagyobb lemezű, ékvállú, a széle ép, vagy kissé hullámos, az erezet jól kivehető. A levél csúcsa tompán lekerekített.

Kifejlett növény: Évelő, szaporító gyökeres, közepes termetű, felálló, ágas, kemény szárú növény. A növény kopasz vagy apró, ritkás szőrű. Levelei hosszúkás lándzsásak, hegyesek, ülők, nyilas vagy füles vállúak. Levelei egyenlőtlenül fogazottak vagy fűrészesek, alul apró szőröktől érdesek. Apró sárga virágai hosszúkás fürtökben állnak.