Latin neve: Carduus acanthoides

Termés: A kaszat 2,5-3,5 mm, keskeny ovális, lapított, csúcsánál kissé ferde, a bibecsonk rövid. Színe szürkés barnásfehér, esetleg olajzöld, gyöngysorrá szakadozó hosszanti csíkos.

Csíranövény: A sziklevélalatti rész rövid, megvastagodott. A sziklevelek széles tojásdadok, majdnem kerekdedek, 10 mm hosszúak, 7-8 mm szélesek, kissé húsosak, csúcsuk szélesen lekerekített, néha kissé kicsípett. A levélnyél igen rövid. Az első levelek hosszúkás lándzsásak, nyélbe keskenyedők, világos zöld színűek, széleiken fehéres tüskékkel, a lemezen a főér megvastagodott és kidomborodó. A következő levelek is hasonlóak, a széleiken merev tüskékkel és fogakkal.

Kifejlett növény: Kétéves, magas, elágazó növény, szára szaggatottan szárnyas és tüskés. Merev levelei hosszúkásak, alul zöldek, mélyen osztottak vagy szeldeltek, a szeletek újból karéjosak, hosszú tüskében végződők. A fészkek kisebbek, (2,5-3 cm), az ágak csúcsán rendszerint többesével vagy egyedül ülnek, vagy rövid kocsányúak. Fészekpikkelyei keskenyek, szálas lándzsásak, sárga tüskében végződők. A bóbita szőrei egyszerűek, alul gyűrűvé nőttek össze.

Elterjedés: Elsősorban az utak mentén, töltéseken, legelőkön, parlagokon, nem művelt területeken fordul elő, de tőlevélrózsái megjelenhetnek a szántók szegélyében, ültetvényekben, pillangósokban.