Latin neve: Atriplex tatarica

Termés: A makk termést két előlevél takarja, melyek félig összenőttek és a terméssel együtt hullanak le. Az előlevelek széles rombusz alakúak, csontfehérek, csak a szélük zöld, eresek, bibircses hátúak, éretten porcosan megkeményedők, szélük hullámos. A mag lapos, sárgásbarna vagy világos pirosbarna, erősen változó nagyságú.

Csíranövény: A sziklevél alatti szárrész húsos, gyakran rózsaszín lilás, hosszú (10-15 mm). A sziklevelek nagyok, 15-20 mm hosszúak, szálas lándzsás alakúak, hegyesek, gyakorlatilag ülők, alapjuknál kissé összenőttek. A sziklevél szürkészöld, de a lemez a fonákon rendszerint rózsaszín lilás, a főér gyengén észrevehető. Az első levelek tojásdad alakúak, nyelesek, ék vállúak, hegyes csúcsúak, hálózatos erezetűek. A levéllemez széle hullámos vagy gyengén fogas. A harmadik, negyedik levél nagyobb, alapjánál szélesebb, tojásdad alakú, szélein egyenlőtlenül kicsípett fogas. A levelek lisztesek, az erezet a lemez fonák részén kifejezettebb.

Kifejlett növény: Egyéves, közepes-magas termetű, ágas, általában lefekvő szárú növény. Szára fehér vagy pirosló. Levelei a fonákon a pikkelyektől ezüstös fehérek, dárdás vagy rombos háromszög alakúak. Változóan ± ép szélűek, de öblösen fogasak vagy alul ± karéjosak is lehetnek. Felső levelei esetenként szálasak vagy hosszúkásak.

Elterjedés: Mindenütt előfordul, kedveli a kötött agyagos és szikes talajokat. A szántóföldön elsősorban a szegélyben találjuk meg, jelentősebb az utak mentén, a legelőkön, taposott helyeken, ártereken. Nagyobb tömegű előfordulása a rossz művelés eredménye.