Latin neve: Dipsacus laciniatus

Termés: Kaszat termése 4-5 mm hosszú, pálcika alakú, négyélű, az éleken alig kiemelkedő bordákkal. Tövénél keskenyedik, a csúcsa levágott. Az oldalak közepén is hosszanti borda halad, s a bordák közötti rész bemélyedt.

Csíranövény: A sziklevélnagyobb, széles tojásdad alakú, a csúcsán enyhén kicsípett, alul rövid nyélbe keskenyedő. A sziklevélen a fő és az oldalsó erek jól látszanak. Az első levelek átellenesen állnak, tojásdad alakúak, csúcsuk hegyes, és a levelek szélein apró, ritkásan álló fűrészfogak vannak. A levelek alul rövid nyélbe keskenyednek, a főér vastag, de az oldalsó erek is jól látszanak.

 

Kifejlett növény: Kétéves, felálló szárú, magas, erőteljes növény, szára bordázott, rövid tüskés. Alsó levelei tőlevélrózsában állnak, visszás tojásdadok, a tüskék mellett serteszőrösek is. A felső levelek párosával összenőttek, gyakran szárnyasan hasadtak, osztottak. A fehéres, halványkék virágok nagy fészekben ülnek, a gallérozó murvalevelek szálasak, nem hosszabbak a fészeknél.

 

Elterjedés: Elsősorban a nem művelt területeken, parlagokon, táblaszéleken, réteken, legelőkön fordul elő a nyirkos vagy nedvesebb vidékeken, ártereken.