Latin neve: Myosotis arvensis

Termés: Termése négy makkocskára esik szét. A makkocska tojásdad alakú, domború hátú, két oldalán éllel szegélyezve. Színe fekete barna, fényes.

 

Csíranövény: A sziklevelek kerekded alakúak, rövid nyelűek, lekerekítettek, szőrösek. A szőrök apró, fehér bibircseken ülnek. Az első levél fordított tojásdad alakú, tompa csúcsú, alul fokozatosan nyélbe keskenyedő, s mindkét oldalán szőrökkel borított, de a fonákon a szőrök rövidebbek. A levelek erezete, elsősorban a középső ér, jól látható. A második levél valamivel keskenyebb lemezű és hosszabb nyelű. A sziklevél feletti ízköz fejletlen, a levelek féltőrózsában állnak.

Kifejlett növény: Egyéves, felálló szárú, kis termetű, ágas, serteszőröktől borzas növény. Lapát alakú alsó levelei tőlevélrózsában állnak, a szárlevelek ülők, kihegyezettek, alul is szőrösek. A murvalevél nélküli virágok kunkorban állnak, a kocsány felálló, a csésze hosszának duplája is lehet. A párta csöve sárgás, karimája égszínkék.

 

Elterjedés: Száraz réteken, parlagokon, szántókon előfordul, főleg savanyú talajokon. A vegyszeres gyomirtások következtében jelentősége csökkent.