Latin neve: Anthemis austriaca Jacq.

Termés: A kaszat hosszúkás ék alakú, töve felé egyenletesen keskenyedő, majd röviden összehúzott, végül ferdén levágott, kissé lapított és görbült, élesen négyélű. Sárgásbarna színű, s néhány gyenge mellékbordától eltekintve sima. A termést a csúcsán rongyos szélű, világosabb gallér veszi körül.

Csíranövény: Sziklevelei kerekded oválisak, nyeletlenek. Az első levelek keskeny tojásdad kerületűek, szárnyasan egyszerűen osztottak vagy szeldeltek. A levélszeletek eltérő nagyságúak, a nyéllel együtt szőrözöttek.

Kifejlett növény: Egyéves, közepes termetű, tövétől ágas, felemelkedő, szürkén pelyhes növény. A levelek szabályosan, kétszeresen szeldeltek, a levél gerince legalább a csúcs felé fogas, a cimpák szélesebbek. A fészkek hosszú kocsányon ülnek, színük sárga, fehér sugárvirággal. A vacok domború, félgömb alakú, a vacokpelyvák szélesebbek, lándzsásak, ép szélűek, hirtelen kihegyesedők.

Elterjedés: Elsősorban meszes, száraz, tápanyagban gazdag vályog és homoktalajok növénye. Gabona kultúrákban, utak mentén, ruderális területeken fordul elő.