Latin neve: Bromus sterilis

Termés: A toklászos szem 10-15 mm, szálas lándzsás, szálkástól 40 mm. Sárgásszürke, sokszor ibolyás elszíneződésű, apró serteszőröktől érdes.

Csíranövény: Megjelenésében hasonlíthat a B. tectorum csíranövényére, de a szőrözete más, elsősorban apró, rövid szőrökkel borított, a levelek széle pillás. Az első levelek az óramutató járásával egyező irányban csavarodnak.

Kifejlett növény: Egyéves, közepes termetű, felálló szárú, bokros, karcsú növény. Szára kopasz, levélhüvelye szőrös, a levéllemez szőrös vagy kopaszodó. A nyelvecske hosszú (4 mm), hegyes, szakadozott. A toklász és a szálka nagyobb, az alsó pelyva egy, a felső három erű. A buga aránylag nagy, laza ágai hosszúak, szétállók.

Elterjedés: Mindenütt gyakori, elsősorban az akácosokban, erdők szélén, utak mentén. Az utóbbi évtizedben egyre gyakrabban fordul elő tömegesen is az ültetvényekben, s nem csak homoktalajokon, hanem kötött talajokon is egyre terjed. Az ültetvényekben a B. tectorummal alkothat vegyes állományt.