Latin neve: Onopordum acanthium

Termés: A kaszat 4,5-5 mm, széles tojásdad alakú, töve tompa, csúcsa szélesen lekerekített, a csúcskorong gallér nélküli. Lapított, oldalain három borda fut végig, a középső vastagabb, közöttük hullámos harántbordák és barázdák futnak. Ezüstszürke színű, fényes, sötétbarna foltos is lehet. A bóbita hossza a kaszat háromszorosa

Csíranövény: A sziklevelek széles tojásdadok, változatos méretűek, 15-22 mm hosszúak, 8-14 mm szélesek, csúcsukon szélesen lekerekítettek, alapjuknál gyorsan keskenyednek el a rövid nyélbe. A sziklevelek erezete fehéres, széles, jól kivehető. A lomblevelek lándzsásak, nagyok, 30-50 mm hosszúak, 12-20 mm szélesek, széleiken hegyes kicsípett fogasak, dúsan borítottak soksejtű, fonál alakú, s pókhálós egyszerű szőrökkel. A levelek alul majdnem nemez szerűek. A következő levelek is hasonlóak, tőlevélrózsában állnak.

Kifejlett növény: Kétéves, felálló, erőteljes szárú, felül elágazó, magas növény. Levelei hosszúkás elliptikusak, karéjosak vagy fogasak, a cimpák kemény, erős tövisűek. A levelek a száron szélesen lefutnak, a szár végig erősen szárnyas és tövises. A növény fehéren pókhálós gyapjas. Virágai világospirosak, a fészkek nagyok (3-5 cm), magánosak. A fészekpikkelyek tüskében végződnek. A vacokpelyvák levágott csúcsúak, sejtszerűen összenőttek. A bóbita szőrei egyszerűek, pillásak, vöröslők, alul csővé nőttek össze, együtt lehullók.

Elterjedés: Utak mentén, parlagokon, legelőkön közönséges. A szántókon a szegélyekben fordulnak elő tőlevélrózsái.