Latin neve: Agropyron repens

Termés: A toklászos szem 8-10 mm hosszú, keskeny lándzsás, rövid szálkahegyű vagy szálkátlan. A háti toklász 5-7 erű, a középső ér erősebb. A hasi toklász kisebb, enyhén csatornás, hegyes, gerince pillás szőrökkel fedett. A szem a hasi toklászhoz nőtt, 5-7 mm, hosszúkás lándzsás.

Csíranövény: Csírázáskor az első levél keskenyszálas, 60-80 mm hosszú, 0,5-0,8 mm széles, sötét zöld, mindkét oldalán és az élein elszórtan szőrözött, melyek a lemez szélein jelentősebbek. A levél hüvelye 15-20 mm hosszú, vöröses kékes. A második és a harmadik levél az elsőhöz hasonló, kezdetben rövidebbek és keskenyebbek, később nagyobbak lesznek az első levélnél. A levelek nyelvecskéje nagyon rövid, fehéres, hártyás, felül behasogatott. A levelek hüvelye apró, sűrű, elálló szőrökkel borított. A levéllemezeken a középső ér jelentősebb, a két pár oldalér vékonyabb. A coleoptyl 15-20 mm, vöröses kékes, kopasz. A tavaszi fiatal növények többnyire a tarackból hajtanak. A levél lemeze igen finoman bordázott, általában kopasz, csavarodó és szétterülő. A levél hüvelye pillás, gyakran erőteljesen szőrözött. A levéllemez alapjánál világosabb, fehéres színű, rajta jelentős, görbült, karomszerű nyúlvány (fülecske) található.

Kifejlett növény: Évelő, tarackos, élénkzöld, közepes-magas termetű növény. A levélhüvely fiatalon szőrös, később kopasz, sima, a lemez kékeszöld. A levéllemez fülecskéje vékony, hullámos. A füzér hosszú, a füzérkék a tengely csomóin egyesével ülnek, a tengelyhez oldalukkal állnak. A pelyva 3-7 erű, hegyes.

Elterjedés: Minden talajon elterjedt és igen veszélyes gyomnövény. Legkevésbé a laza, száraz homokot szereti. Szántókon, ültetvényekben a legelterjedtebb, a művelés abbahagyásakor igen gyorsan felszaporodik, a táblaszéleken, parlagokon, utak mentén gyakran uralkodó növény, s átterjed a művelt területre. Nem csak a termesztett növény, de a többi gyomnövény fejlődését is gátolja, néhány év után szinte tiszta Agropyron állomány jön létre.