Chrysanthemum vulgare

Termés: A kaszat 1,4-1,6 mm hosszú, pálcika alakú, talpa felé keskenyedő, vége egyenesen levágott, lehet kissé görbült is. Négy vagy ötoldalú, bordái simák, élesek, a csúcsán gallérszerű éles perem van. Színe sárgásbarna.

Csíranövény: A sziklevélalatti rész fejletlen, a sziklevelek aprók, 3-4 mm hosszúak, 1,5-2 mm szélesek, tojásdadok, ülők, kissé húsosak, lekerekített csúcsúak. Az első levelek körvonalaikban tojásdadok, oldalt egy-két fogacskával, széleiken pillásak, lemezükön szórtan szőrösek. A következő tojásdad alakú levelek már erőteljesen és egyenlőtlenül mélyen fűrészfogasak, hosszú nyélbe ékvállal keskenyedők. Minden levél szórtan apró szőrökkel borított.

 

Kifejlett növény: Évelő, vastag szárú, ágas, nagy termetű növény. Levelei nagyok, szárnyasan szeldeltek, a szeletek hasadtak vagy osztottak, fűrészfogasak, szőrösek vagy kopaszok, mirigypontosak. A fészkek sátorban állnak, a sugárvirágok hiányoznak, a csöves virágok sárgák.

Elterjedés: Ártereken, utak mentén, a táblák szélein, nem művelt területeken fordul elő, nedves, nitrogénben gazdag talajokon. A művelt területek szegélyében tőlevelei előfordulnak.