Latin neve: Senecio vernalis

Termés: Kaszattermése 2-2,6 mm, bordás, szőrös, hasonlít a közönséges aggófű terméséhez, de valamivel egyenletesebben vastag, a bordák száma kevesebb, de azok erősebbek. A csúcsgallérból a bibecsonk kiáll, jól látszik.

Csíranövény: A sziklevelek keskeny hosszúkás lándzsásak, 6-8 mm hosszúak, 2 mm szélesek, tompa csúcsúak, alul nyélbe keskenyednek. Az első levelek hegyesek, tojásdad alakúak, fűrészfogasak, nyélbe keskenyedők. A lemez és a nyél hosszú, soksejtű szőrökkel borított. A későbbi levelek kissé megnyúltabbak, fogazatuk egyre erőteljesebb.

Kifejlett növény: Egyéves, alacsony közepes termetű, ágas szárú, erőteljes növény, pókhálósan gyapjas szőrözettel. Levelei kissé bőrneműek, hosszúkás tojásdad kerületűek, öblösen, szárnyasan hasadtak, osztottak. A felső levelek füles vállal szárölelők, a levelek gerince fogas élű. Sárga sugárvirágai legalább akkorák, mint a fészek örve, elállóak, keskeny tojásdadok. A külső fészekpikkelyek fekete csúcsúak.

Elterjedés: Elsősorban homokos területeken, ültetvényekben és nem művelt területeken, így vasutak mentén is tömeges lehet. Adventív növény, terjedőben van.