Latin neve: Holosteum umbellatum

Termés: Toktermése megnyúlt, tojásdad alakú, a csészénél hosszabb. A tok hátrafelé hajló hat foggal nyílik. A mag nagyobb, 0,6-1 mm, széles szív alakú, sárgásbarna, melyet fehéres bibircsek borítanak.

Csíranövény: A sziklevelek oválisak, 2-3 mm hosszúak, 1-2 mm szélesek, a csúcsukon hegyesek, a nyél 2 mm. Az első levelek átellenesen állnak, fordított tojásdad alakúak, csúcsukon lekerekítettek, hosszú, széles nyélbe keskenyedők. A levélnyél ritkásan szőrözött. Az egész csíranövény jellegzetesen kékesszürke színű.

Kifejlett növény: Egyéves, apró, felálló szárú, kopasz, kékesszürkén hamvas növény. Szárlevelei elliptikusak, vagy lándzsásak, ülők. Fehér virágai hosszú kocsányúak, álernyőben állnak. A terméses kocsány lehajló, de éréskor visszahajlik.

Elterjedés: Kora tavasszal gyakori, közönséges, száraz legelőkön, utak mentén, de a kertekben és az ültetvényekben is.