Latin neve: Erophila verna

Termés: A becőke hosszúkás tojásdad, hosszúsága szélességének kétszerese, sokmagvú. A bibeszál hiányzik. Kisfajokra való felosztása a becő körvonalainak változékonysága szerint történik.

Csíranövény: A sziklevelek oválisak, aprók, 1,5-2 mm hosszúak, 1-1,5 mm szélesek, nyelesek. Az első, de a többi levél is ovális vagy fordított tojásdad alakú, 10 mm hosszú, nyeles, a későbbi levelek egyre inkább megnyúltak, hosszúkásak. A levelek tőlevélrózsában állnak, elágazó szőrökkel borítottak, erezetük párhuzamos.

Kifejlett növény: Egyéves, apró, tőlevélrózsás, csillagszőrös növény. Tőlevelei tojásdadok, hegyesek, nyélbe keskenyedők, ritkán fűrészfogasak. A tőlevélrózsából több tőkocsány fejlődik, rajta a hosszú nyelű, fehér virágok fürtben állnak.

Elterjedés: Száraz gyepekben, homokpusztákon, homoki réteken, szántókon, homoki szőlőkben közönséges.