Latin neve: Galium aparine

Termés: A termés két gömbölyű részterméskéből áll, belső oldaluk lapos és bemélyített. A részterméske sűrűn horgas szőrű, 4-7 mm átmérőjű. Szürkéssárga vagy szürkészöld.

Csíranövény: A sziklevél alatti szárrész gyakran vörös lilás. A sziklevelek nagyok, rövid nyelűek, tojásdad alakúak, a csúcsukon jellemző módon kicsípettek. Az első levelek négyes örvben állnak, oválisak, csúcsukon hegyesek, apró szálkában végződnek. A levélkék rövid nyelűek, felül rövid szőrösek, széleiken és alul, a fő ér mentén apró, horgas töviskékkel borítottak, melyek a nyél felé hajlanak. A sziklevél feletti szárrész négyélű, élein lefelé hajló merev, horgas töviskékkel.

 

Kifejlett növény: Egyéves, fekvő, vagy lefelé álló tüskéivel és horgas szőreivel kapaszkodó, négyélű szárú növény. Rendszerint erősen ágas már egészen fiatalon is. Levelei örvben (6-9 db) állnak, ékvállúak, lándzsásak, hegyesek. Virága fehér vagy zöldesfehér, a terméses kocsány felálló.

 

Elterjedés: Mindenütt előfordul, de elsősorban a jó vízgazdálkodású humuszos vályogtalajokon gyakori. A szántókon, erdőszéleken akácosokban állományalkotó lehet.