Latin neve: Rorippa sylvestris

Termés: A becő keskeny, szálas, 8-20 mm, a kocsánynál kevéssel hosszabb, egyenes, vagy néha enyhén hajlott, sarló alakú. A mag apró, széles ovális, majdnem kerekded, vörösbarna, finoman sejtesen hálózatos, a hálószemek élénken csillognak.

Csíranövény: a sziklevél apró, kb. 1 mm átmérőjű, hosszabb nyelű, kerekded vagy széles tojásdad alakú. A lomblevelek kezdetben kerekdedek vagy széles tojásdad alakúak, esetleg szív alakúak, ± ép szélűek vagy kissé hullámosak, vagy a csúcs felé van 1-1 fog. A későbbi levelek már tagoltak, mélyen szárnyasan osztottak vagy szeldeltek, az oldalsó levélkeszeletek kisebbek, szélük hullámos vagy széles fogas, a csúcsi levélkeszelet nagyobb a többinél, széle hullámos vagy csipkésen fogazott.

Kifejlett növény: Évelő, közepes termetű, tarackos, elágazó, kopasz növény. Levelei páratlanul szárnyasak vagy egy- kétszeresen szeldeltek, a felső levelek ülők. A levélszeletek épek vagy fűrészfogasak. Sárga, apró virágai hosszú kocsányokon, fürtben állnak. A szirmok hosszabbak a csészénél.

 

Elterjedés: Az egész országban előfordul. Ártereken, árkokban, utak mentén, kötött, laza és szikes talajokon egyaránt közönséges. Kertekben és szántóföldeken is előfordul. Kellemetlen, nehezen irtható gyom. Nedves helyeken csak a talajvízszint csökkentésével védekezhetünk.