Latin neve: Cichorium intybus

Termés: Kaszattermésén bóbita helyett apró pikkelyek állnak. A kaszat 1,8-3 mm, három vagy többélű, domború hátúak, gyengén bordázottak. Sárgásbarna vagy sötétebb színű, finoman haránt recés.

Csíranövény: A sziklevelek széles lapát alakúak, felül kiszélesedők, szélesen lekerekítettek és kissé kicsípettek, alul fokozatosan rövid nyélbe keskenyednek. Az első levelek szórtan állnak, hosszúkás, fordított tojásdad alakúak, szélesen lekerekítettek, alul fokozatosan széles nyélbe keskenyedők, szélein két-három pár fog van, ritkásan szőrözöttek. A második levél fogai nagyobbak. A harmadik levél hosszúkás, kicsípett fogas, a szőrök a középső ér mentén és a nyélen hosszabbak, mirigyesek. Tejnedvet tartalmaz, főleg a középső ér.

Kifejlett növény: Évelő, magas, vesszős, elágazó, szögletes szárú növény. Alsó levelei nyélbe keskenyedők, keskeny lándzsásak, kacúrosan karéjosak vagy hasadtak, ritkás fűrészfogasak, alul serteszőrösek. Felső levelei ülők, lándzsásak vagy tojásdadok, kihegyesedő csúcsak. Fészkei csak nyelves, kék virágokból állnak, a szár csúcsán vagy a levelek hóaljában ülnek. Fészekpikkelyei két sorosak, mirigyesek lehetnek.

Elterjedés: Elsősorban a nem művelt területeken, réteken, legelőkön, parlagokon, táblaszéleken közönséges, a szegélyekben, tarlókon tőlevelei előfordulhatnak.