Latin neve: Picris hieraciodies

Csíranövény: Csírázáskor az első levél szálas, 10 cm hosszú, 1,5 mm széles, szürkés sötétzöld színű, az erek között sok átlátszó zug található. A levelek hüvelye vöröses. A második levél is hasonló, de valamivel szélesebb. A hüvely és a levelek érdesek, nagyon apró, nagy számú, felálló szőrökkel borítottak, de előfordulnak egyes hosszabb szőrök is. Magról való terjedése és szaporodása teljesen másodlagos jellegű, jelentőséggel nem bír, szántóföldjeinken elsősorban a rizómákról kihajtó egyedekkel találkozunk.

 

Kifejlett növény: Kétéves, közepes termetű, felálló szárú, horgas serteszőrű növény. Alsó levelei nagyok, nyélbe keskenyedők, hosszúkás lándzsásak, ritkán fogas szélűek. A középső és felső levelek ülők, ép, vagy hullámos élűek. Sárga, nyelves virágú fészkei bogernyőben állnak. Kétsorú fészekpikkelyei szálas lándzsásak, a külsők rövidebbek. A bóbita belső szőrei pelyhesek.

 

Elterjedés: Elsősorban a nem művelt területek elterjedt növénye, legfeljebb a táblaszéleken élnek meg tőlevelei. A herefélék vetőmag tételeiben régebben gyakran előfordult.