Latin neve: Euphorbia helioscopia

Termés: A toktermés háromrekeszű, mélyen barázdás, a felülete sima, kopasz. A mag szürke vagy sötétbarna, felülete gödrös, hálózatos.

Csíranövény: A sziklevél alatti szárrész vöröses. A sziklevelek oválisak, csúcsukon lekerekítettek és gyakran kissé kicsípettek, alul néha vörösödésre hajlamos, a nyél eléggé lapos. Az első levelek kerekded, fordított tojásdad alakúak, átellenesek, elöl fűrészfogasak, néha majdnem épszélűek, a hosszanti erek világosak, jól kivehetők. A következő levelek is hasonlóak, csak nagyobbak. A növény kopasz, szürkés zöld, a levélnyeleken és a lemezek alsó részén egyes elálló szőrök előfordulhatnak.

Kifejlett növény: Egyéves, közepes termetű, egyszerű vagy a tövétől ágas, kopasz növény. Levelei visszás tojásdadok, nyélbe keskenyedők, lekerekített csúcsúak, elől fűrészes élűek. Gallérlevelei hasonlóak, a gallérkalevelek + tojásdadok. az álcsésze karimájának mirigyei elliptikusak.

 

Elterjedés: Szálankénti előfordulású, a szántókon épp úgy megtalálható, mint a zöldségfélék között, vagy a gyümölcsösökben.