Latin neve: Euphorbia virgata

Termés: A toktermés 2,5-3 mm, széles tojásdad, barázdás, háta finoman bibircses. Magva kerek, sima, barnás ibolyaszínű.

Csíranövény: A sziklevél alatti szárrész barnás vöröses. A sziklevelek hosszúkás tojásdadok, csúcsuk lekerekített, 8-12 mm hosszúak, 1-3 mm szélesek, alapjuknál ék alakúak. A levélnyél nagyon rövid. A sziklevelek sötét zöldek, szürkések, kissé húsosak. Az első levelek hosszúkásak, a csúcsukon hegyesek, rövid nyelűek, kopaszok, fénytelenek, sötét zöldek, szürkések, a felületük vékony viaszréteggel borított. Csak a középső ér vehető észre.

Kifejlett növény: Évelő, rügyekkel teli gyöktörzsű növény. Levelei hosszúkás lándzsásak, válluk keskenyedő, csúcsuk hegyes. A levelek oldaleresek, alul is kopaszok. Gallérlevelei tojásdadok, gallérkalevelei széles szív alakúak. Az álcsésze mirigyei félhold alakúak, szarvai hosszabbak.

Elterjedés: Bármelyik termesztett kultúrában megjelenhet, de az ültetvényekben előfordulása gyakoribb. Elsősorban a meszes lösz- és agyagtalajokat kedveli.