Latin neve: Atriplex patula

Termés: Makk termése két féle, lehet apróbb, fekete színű, vastag héjú és nagyobb, sárgásbarna, laposabb és vékony héjú. Az apróbb termések enyhén összenyomottak, sima felületűek, fényesek. A nagyobb termések korong alakúak, szélükön kiemelkedő szegéllyel és érdesek. A makk termést két deltoid alakú előlevél veszi körül, melyek két oldalt gyakran egy-egy fogat viselnek. Az előlevelek csúcsa kissé kihúzott, a hátuk néha bibircses. Jó tápanyag ellátás esetén, megfelelő ökológiai körülmények között a sárgásbarna termésekből van több.

Csíranövény: A sziklevél alatti rész lisztes, vörösesbarnás színű. A sziklevelek hosszúkásak, szálas lándzsásak, nagyok, 15-25 mm hosszúak, rövid nyélbe ék vállal keskenyedők. A középső ér jelentős. Az első levelek átellenesen állnak, hosszúkásak, szélesebb lándzsa alakúak, a levelek széle hullámos, s elsősorban a későbbi leveleknél a lemez a vállán átellenesen egy-egy fogat visel. A levelek ék vállúak, hegyes csúcsúak, lisztesek. A későbbi leveleken a fogak nagyobbak és számuk is több. Az első oldalhajtások korán megjelennek.

Kifejlett növény: Egyéves, magas, erősen ágas, terpedt, karcsú növény. Lomblevelei tojásdad vagy keskeny lándzsásak, rövid nyelűek, ékvállúak, a fonák lisztes. A levelek épek vagy az alsókon vállcimpa található. Gomolyos virágai füzérekben állnak.

Elterjedés: Tápanyagban gazdagon ellátott agyagos talajokon fordul elő, elsősorban a kapás kultúrákban és a tarlón. Tápanyagjelző növény. Nyár vége felé jelentősége nagyobb.