Latin neve: Chenopodium aristatum

Termés: Makkocska termése apró, 1 mm-nél kisebb, lapított, éles szélű. A mag fekete, sima és fénytelen.

Csíranövény: A sziklevélalatti rész vöröses, nagyon rövid szőrökkel borított. A sziklevél enyhén tojásdad alakú, apró, 3 mm hosszú, a csúcsi része kissé hegyes, a nyele igen rövid. Alul violás, vöröses elszíneződésű. Az első levelek átellenesen állnak, oválisak vagy kissé tojásdad alakúak, a csúcsukon hegyesek, rövid nyelűek, sárgás zöldek, s így élesen különböznek a sötétzöld sziklevelektől. A harmadik és a negyedik levél is átellenesen áll, az elsőkhöz hasonló, valamivel keskenyebbek.

Kifejlett növény: Egyéves, kis termetű, vékony, elágazó szárú, ősszel jellegzetesen vörösödő növény. Levelei szálasak vagy szálaslándzsásak, ép szélűek. Az álernyős virágzat végső ágacskái nyúlánk tövisekké alakultak, tövükön virág nincs. Virágai igen aprók, zöldesek.

Elterjedés: Észak-amerikai származású növény, Budapest környékére hurcolták be, de a homokos talajokon a Duna-Tisza közén gyorsan terjed. Helyenként tömeges megjelenésű, elsősorban ültetvényekben, utak mentén, ritkábban művelt területeken, tarlókon.