Latin neve: Chenopodium album

Termés: Termése egymagvú makk. Az ötfogú lepel a termést magába zárja. A termésfal sugaras szerkezetű, nemezes-pikkelyes felületű. Ez a felület különböző mértékben kopik le, ezért a termés felszíne rendszerint tarka rajzolatú, sötétszürke alapon a sárgás, pikkelyes foltok sugaras vagy szabálytalan elrendezésűek. A mag kerek vagy lencse alakú, lapított, fekete, fényes.

 

Csíranövény: A sziklevél alatti szárrész hosszú és vöröses. A sziklevelek lándzsásak, tompa csúcsúak, rövid nyélbe viszonylag gyorsan keskenyednek el. A sziklevelek színe matt zöld, a fonák intenzív vöröses lilás, mely szín később meggyengül. Az első levelek átellenesek, hosszúkás rombuszalakúak, széleiken hullámosak, tompa csúcsúak. A levélnyél hosszú. A következő levelek vagy átellenesen, vagy szórtan helyezkednek el, a lemez alján lévő fog erőteljesebb. A levelek mindkét oldalukon hólyagszőröktől lisztes bevonatúak.

 

Kifejlett növény: Egyéves, közepes-nagy termetű, felálló, barázdált szárú, erősen ágas, zöld növény. Levelei hosszú nyelűek, ék vállúak, hegyesek, deltoid vagy háromszög, olykor lándzsa alakúak, igen változatosak, nem vagy alig karéjosak, egyenlőtlenül fogazottak. A fonák erősen lisztes. A virágzat tömött, gomolyos fürt, a virágzat is lisztes. A virágtakaró levelek hátán kiemelkedő él van.

 

Elterjedés: Az egész országban mindenütt elterjedt, szántóföldön, kertekben, ültetvényekben, de a nem művelt területeken, ruderáliákon, mindenféle talajon egyaránt. Nedves körülmények között folyamatosan és jól csírázik, gyorsan növekszik, árnyékolásával is károsít. Virágzásakor más növények fejlődését gátló gyökérváladékot képez.