Latin neve: Chenopodium hybridum

Termés: Termése egymagvú makk. A lepel ötfogú, a fogak zöldek, fehéres hártyás szegéllyel, vastagodott, domború háttal, kopaszok. A magot nem takarják teljesen, a mag könnyen kiesik belőle. A mag a legnagyobb a Chenopodium fajok közül, 2 mm, lencse alakú, gödrözve pontozott, fényes fekete.

Csíranövény: A sziklevél alatti szárrész kissé vöröses. A sziklevelek hosszúkás lándzsásak, alul rövid nyélbe keskenyedők. Az első levelek átellenesek, kissé lisztesek, megnyúlt háromszög alakúak, a széleiken hullámos fogasak, nyelük is hosszabb (8-10 mm). A következő levelek szórtak, hasonlóak, levélnyelük kissé rövidebb. A levelek szélén minden oldalon 4-5 széles fog található, s a lemez mindkét oldalán enyhén lisztes.

Kifejlett növény: Egyéves, közepes, magas termetű, elágazó szárú, erőteljes növény. Kopasz, csak fiatalon lisztes. Levelei szíves vagy lekerekített vállúak, nyelesek, hegyesek, szélesen, öblösen fogasak, tojásdad háromszög alakúak. Kellemetlen szagú. Zöld virágai terpedt gomolyos bugában állnak.

 

Elterjedés: Mindenütt elterjedt, a talajban nem válogat, de a tápanyagban gazdag, trágyázott területeken gyakori. Életmódja Ch. album-éhoz hasonlít.