Latin neve: Arabidopsis thaliana

Termés: A becő vékony, lekerekítetten négyoldalú, enyhén befelé hajló, görbült, 10-16 mm hosszú. Magvai nagyon aprók, simák és sárgásbarnák.

Csíranövény: A sziklevelek majdnem kerekdedek, 1-2 mm hosszúak, 1-1,5 mm szélesek, csúcsukon enyhén kicsípettek, rövid nyelűek. Az első levelek oválisak, lekerekített csúcsúak, a levélnyél rövidebb a lemeznél. A harmadik, negyedik levél hosszúkás tojásdad, átellenesen áll, szélein apró fogas. minden levél felületén összetett szőrök állnak, a levélnyelek kékes lilásan elszíneződtek és egyszerű szőrökkel borítottak.

Kifejlett növény: Egyéves, kis-közepes termetű, tőlevélrózsás, ágas szárú, karcsú növény, alul elállóan szőrös. A tőlevelek lándzsás alakúak, nyélbe keskenyedők (vagy lapát alakúak), aprón fűrészfogasak. A szárlevelek szálas lándzsásak, ülők, ép szélűek. Virágszíne fehér. Kocsányai rövidebbek a becőnél.

Elterjedés: Szántókon, ültetvényekben, utak mentén főleg a homokos területeken nő. Tőlevélrózsás alakban telel.