Latin neve: Oxalis corniculata

Termés: Toktermése hosszú, hengeres, öt bordával, egyik csúcsán kihegyezett.

Csíranövény: A gyengén fejlett sziklevél alatti rész apró szőrökkel borított. A sziklevelek 3-5 mm hosszúak, tojásdad alakúak, nagyon rövid nyelűek, szélükön apró szőrökkel. Az első és a következő levelek is hármasak. A levélkék szív alakúak, alul elkeskenyedők, ülők, felül kiszélesedők és mélyen kicsípettek. A levélnyél hosszú, elálló szőrű. A levelek erezete jól kivehető.

 

Kifejlett növény: Évelő, többnyire indás, ágas, a csomókon legyökerező, szürke növény. A levelek pálhásak, a levélkék majdnem a közepükig bemetszettek. A sziromlevelek kicsípettek. Elvadult változatának szára és levele bíborbarnás.