Latin neve: Papaver dubium

Termés: A toktermés hosszúkás ék alakú, kopasz, a szélesség és hosszúság aránya kb. 1 : 2-7. A mag vese alakú, a hálózat szemei szélesebbek, mint amilyen magasak. Színe feketésszürke, kékes árnyalattal, nem fényes.

Csíranövény: A szálas sziklevél 2-3 mm hosszú. A tőlevélrózsa a pipacshoz képest kisebb, lazább, a levelek is rövidebbek, tojásdadok, ékvállúak és három fogúak, a fogak háromszögletűek, a levelek merev szőrösek. A későbbi levelek öblösen fogasak.

Kifejlett növény: Egyéves, a pipacshoz hasonló, de vékonyabb, karcsúbb, kisebb termetű növény. Alul borzas, felül rásimuló szőrű. Levelei egy-kétszer szárnyasan szeldeltek. Sziromlevelei vörösek, fehérek vagy lilák, kisebbek (1-3 cm). A szirmok tövén gyakran hosszúkás fekete folt látható, de ez lehet elmosódott, alig kivehető is. A bibe 5-8 karéjú.

Elterjedés: Szinte mindenütt elterjedt, de elsősorban a táblaszéleken, utak mentén, nem művelt területeken. Olykor a szőlőkben és a gyümölcsösökben is előfordul. Valamivel előbb virágzik, mint a pipacs.