Latin neve: Melandrium album Garcke

Termés: Tokja széles tojásdad alakú, tíz foggal nyílik. A fogak párosával állnak, felállók. Magja 1,2-1,4 mm, széles vese alakú, a bibircsek lemezhatárai gyengébbek. Háta kerekített, a köldök fölött a bibircsek rendszerint öt sorban állnak, alatta kb. hét sorban indulnak. Az oldalakon a bibircsek nem alkotnak szabályos sorokat. Színe kékes hamvasszürke.

Csíranövény: A sziklevél alatti szárrész rövid, halványzöld. A sziklevelek hosszúkás tojásdad alakúak, 7-8 mm hosszúak, 2-2,5 mm szélesek, a csúcsukon lekerekítettek, halványzöldek, rövid nyélbe keskenyedők. Az első levelek átellenesen állnak, hosszúkás oválisak, a középső részükön a legszélesebbek, rövid nyélbe keskenyedők. A levelek a csúcsukon tompák, erezetük szárnyas. A levelek egyszerű, elálló szőrökkel borítottak.

Kifejlett növény: Évelő, bokros, közepes termetű, bodros szőröktől pelyhes növény. Levelei visszás lándzsásak, keresztben átellenesek, az alsók nyélbe keskenyedők, a felsők ülők, a növény egylaki. A hímvirágok csészéje hengeres, a nővirágoké tojásdad felfújt. A bibeszál öt. A csésze fogai rövidebbek, háromszög alakúak.

Elterjedés: Gyakori az egész országban. Elsősorban az utak mentén, bokros, füves helyeken, parlagokon, kerítések mentén gyakori, de előfordul a művelt területeken is. Kertekben, szőlőkben megjelenik, de a szántóföldön is kelnek csíranövényei, kalászosokban, pillangósokban és a tarlókon. Kedveli a humuszos vályog-, törmelék- és homoktalajokat, s elsősorban a csapadékosabb területeken gyakoribb. Magvai egész évben jól kelnek.