Latin neve: Phragmites australis

Termés: A szemtermés két toklásza eltérő hosszúságú. A háti toklász szálas lándzsás, 5-7 mm hosszú, puha szálkába vagy inkább csőrbe fut ki. A hasi toklász rövidebb. A szem hosszúkás, sárgás vagy vörösesbarna.

Kifejlett növény: Évelő, tarackos, nagy termetű, a szántóföldeken ált. 1-2 m magas, üreges, fásodó szárú növény. Merev levelei szélesek (1-3 cm), a fonákon kékeszöldek, szélük éles, a hüvely a nyelvecske és a fülecske helyén szőrökkel. A buga nagy, terebélyes, sötét vagy sárgásbarna füzérekkel. A pelyvák rövidebbek a hegyes toklászoknál.

Elterjedés: Vizekben, mocsarakban és nedves helyeken az egész országban előfordul. Szántóföldeken való terjedése és veszélyessége miatt bekerült a veszélyes 12 növény közé az öt éves felvételezés sorozat utolsó éveiben. Leggyakoribb a réti agyagtalajokon és a löszterületeken, ahol a talajvíz néha a felszínig is feljön. Szántóföldi területen ismert az un. "kúszó nád", melynek a talajból kihajtott szára elgörbül és a talaj felszínén, vízszintesen nő tovább, 10-15 (20) méteres hajtásokat képezve. Műveléssel feldarabolt hajtásai a terület további elfertőzésében és a növény terjedésében nagy szerepet játszanak.