Latin neve: Chondrilla juncea

Termés: A kaszat csőr nélkül 3-4 mm, a csőr azonos hosszúságú a kaszattal. A kaszat ék alakú, lefelé vékonyodó, hajlott, sárgás. Keresztmetszete rombuszos, Bordázott, melyek felső szakaszán pikkelyek találhatók, s a csúcskorongot még külön öt pikkely veszi körül. A bóbita hosszú, egyszerű szőrű.

Csíranövény: A sziklevelek megnyúlt tojásdad alakúak, a csúcsukon lekerekítettek, alul szélesebbek, s rövid nyélbe keskenyedők. Az első levelek szórtak, fordított tojásdad alakúak, apró fogakkal a széleiken. A következő levelek hasonlóak, de nagyobbak és megnyúltabbak, s a fogak is élesebbek, kissé lefelé álló hegyes szálkákkal. A csíranövény tejnedvet tartalmaz.

Kifejlett növény: Évelő, vesszősen ágas, magas, szikár, terebélyes növény. Szára alul sűrűn, merev serteszőrös és molyhos. Tőlevélrózsában álló levelei visszás keskeny tojásdadok, kacúrosak vagy fogasak, a fonákon a főér serteszőrös. Szárlevelei szálasak, épek. Nyelves virágokból álló fészke sárga, keskeny hengeres, töve lisztesen molyhos, a murvalevelek tövén ülnek egyesével, vagy két-hármasával.

Elterjedés: A laza meszes lösz és homoktalajokon elterjedt, a szántóföldek szegélyében, elsősorban a nem művelt területeken, de a homoki szőlőkben következetesen előfordul.