Latin neve: Pastinaca sativa L. subsp. pratensis (Pers.) Celak

Termés: Termése ovális, összenyomott. Három háti borda egymáshoz közel fut, fonalszerű, a széleinél látszik még két erősebben kiemelkedő olajcsík. A szélső bordák szárnyas szegélyt alkotnak, mely a csúcson kicsípett. A hasi oldal tányérszerű a felhajló szegély miatt.

Kifejlett növény: Kétéves, magas, erős karógyökerű növény, vastag, csöves, kopasz és barázdált szárral. Levelei páratlanul szárnyasan összetettek, a levélkék ± ülők, tojásdad vagy lándzsás kerületűek, karéjosak vagy hasadtak, alul pelyhesedők. A gallér és gallérkalevelek hiányoznak, az ernyő sugarai egyenlőtlenek. A virág aranysárga.

Elterjedés: Réteken, gyepes területeken fordul elő, kaszálókon közönséges. Kórós szára értéktelen takarmány, levélrózsái akadályozzák a többi értékesebb növény fejlődését. Időben való kaszálással védekezhetnek ellene.