Latin neve: Anthemis arvensis

Termés: A kaszattermés kétféle alakú. Az egyik vaskos csonka kúp formájú, hosszabb, keresztmetszetben tompa négy- vagy ötszögletű, széles hosszanti bordákkal, melyek a kaszat csúcsán púpokban végződnek. A tányérszerű csúcskorongon rövid csapszerű bibecsonk ül. A másik kaszat rövidebb, jelentősen karcsúbb, a bordák finomabbak, a csúcs éles peremű. A kaszatok fénytelenek, színük a barnássárgától a vörösesbarnáig változik.

 

Csíranövény: A sziklevél alatti rész rövid, a sziklevelek oválisak, lekerekített csúcsúak, majdnem ülők, kissé húsosak. Az első levelek átellenesen állnak, tagoltak, a csúcsi szelet nagyobb, mint az oldalsó szeletek, (ált. 2 pár), mindkét oldalon rövid szőrökkel borítottak. A következő levélpár szintén átellenesen áll, megnyúltabb körvonalú, oldalsó levélszeletei (3 pár) lándzsásak, fogazottak, rövid szőrösek.

Kifejlett növény: Egyéves, közepes termetű, ágas, felemelkedő szárú, kopaszodó növény. Levelei szabálytalanul kétszer-háromszor szeldeltek, a cimpák vékonyak, a levélgerinc nem fogas. A vacok hengeres kúpos alakú, a vacokpelyvák ép szélűek, csúcsuk felé lassan kihegyesedők. A virágok sárga-fehér színűek.

 

Elterjedés: Szórványosan szinte mindenütt előfordul, főleg a könnyebb vályog- vagy homoktalajokat kedveli. Északon és nyugaton a savanyú talajokon mindenütt gyakori.